3D Printer XYZ รุ่น da Vinci 1.0A

3D Printer XYZ รุ่น da Vinci 1.0A


ราคา 19,900 ฿

    เป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ขึ้นรูปวัตถุ หรือชิ้นงานที่เหมือนรูปทรงจริง เช่น พิมพ์เป็นแจกัน, ตุ๊กตา, โมเดลเครื่องบิน หรือชิ้นงานแบบต่าง ๆ ตามต้องการ ดังนั้นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักประดิษฐ์ (Maker) นักพัฒนานวัตกรรม หรือนักศึกษาที่จำเป็นต้องสร้างชิ้นงานเฉพาะแบบขึ้นมาใช้งาน เช่น งานออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ กล่อง โมเดลอาคาร (งานสถาปัตยกรรม) และอื่น ๆ     
ข้อมูลจำเพาะ
- เทคโนโลยีการพิมพ์ : เทคโนโลยีการประดิษฐ์จากเส้นพลาสติกที่เชื่อมต่อกัน (FFF)
- ขนาดชิ้นงานสูงสุดที่พิมพ์ได้ (ก x ย x ส) :20 x 20 x 20 เซนติเมตร (7.8 x 7.8 x 7.8 นิ้ว)
- ความละเอียด : ละเอียด 0.1 มิลลิเมตร (100 ไมครอน) / มาตรฐาน 0.2 มิลลิเมตร (200 ไมครอน) / เร็ว 0.3 มิลลิเมตร (300 ไมครอน) / เร็วเป็นพิเศษ 0.4 มิลลิเมตร (400 ไมครอน)
- หัวพิมพ์ : เป็นหัวฉีดเดียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 มิลลิเมตร
- ชนิดเส้นพลาสติก : สามารถบรรจุเส้นพลาสติก ABS หรือ PLA ก็ได้
- เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นพลาสติก : 1.75 มิลลิเมตร
- การเชื่อมต่อ : USB 2.0
- ซอฟต์แวร์ : XYZware
- ประเภทไฟล์ : stl , XYZ Format
- ระบบปฏิบัติการที่รองรับ : Windows XP (ต้องการ .Net 4.0) และ Windows 7 หรือสูงกว่า (สำหรับ Windows) Mac OSX 10.8 64-bit หรือสูงกว่า (สำหรับ Mac)
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส) : 56 x 59 x 70 เซนติเมตร
- น้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์ : 26 กิโลกรัม


บริษัท ดิน น้ำ ลม ไฟ วิศวกรรม จำกัด Address     : 66/13 หมู่บ้านกรีนปาร์ค 2 ม.1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
Telephone : 081-7479245
Email     : thoranin052@hotmail.com